Açılış Səhifəsi et

 Favorilərə əlavə et
“Kəlam həyatın başlanğıcı və sonudur”, “Öyrənin – beşikdən qəbrə qədər”
Son xəbərlər
 
 • “Azərbaycan qəhrəmanları. Virtual bələdçi” layihəsi davam edir
 • İslam ölkələri jurnalistləri bir arada
 • İslamın ailəyə və qadına verdiyi dəyər
 • Qurban ibadətinin fəlsəfəsi
 • İslamda elmə baxış
 • Konstitusiyada nə dəyişdirildi?
 • “Mədəni irsimiz rəqəmsal dünyada” layihəsinin balacalara yeni sürprizi
 • Heydər Əliyevin dini dəyərlər haqqında müdrik fikirləri
 • Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlər haqqında müdrik fikirləri
 • Multikultural subyektlərin məşğuliyyəti: iqtisadiyyat və turizm
 • Ailәvi turizm üçün sәrfәli mәkanı - Buynuz kəndi "Şirvan" İstirahət Mərkəzi
 • Dövlətçilik hissi və milli-mənəvi dəyərlər sistemi
 • "Bakı prosesi" və onun multikultural əhəmiyyəti
 • Azərbaycan qanunlarında milli məsələlər necə tənzimlənir?
 • Dövlət Komitəsi daha 5 dini icmaya maliyyə yardımı ayırdı
 • Qəbir ziyarəti Quranda qadağan edilibmi?
 • Əxlaq elə bir güzgüdür ki...
 • Bidəti necə tanıyaq?
 • "Yaxşılığa yaxşılıq" və "Tülkü və hacıleylək"
 • İctimai Birlik bələdiyyələri maarifləndirir
 • Mediada İnnovativ Təşəbbüslərə Dəstək İctimai Birliyi tədbir keçirdi
 • Deputatın oğlu ittihamlara cavab verdi: Yazılanlar böhtandır...
 • Bələdiyyələrin yaradılmasının obyektiv zəruriliyi
 • Bələdiyyə fəaliyyəti necə qiymətləndirilir?
 • Elektron xidmətlər və problemlər
 •  
   
   
  Kəlam jurnalı
   
   
   
  Bannerlərin mübadiləsi
   
  kod almaq:
  Məlumat » Qurani-Kərim
  Quran.az - Quran

  # Adı Tərcuməsi Название Перевод Həcmi(ayə)
  1 Fatihə Kitabı açan Фатиха Открывающая Коран 7
  2 Bəqərə İnək Бакара Корова 286
  3 Ali İmran İmranın ailəsi Аль Имран Семейство Имрана 200
  4 Nisa Qadınlar Ниса Женщины 176
  5 Maidə Süfrə Маида Трапеза 120
  6 Ənam Mal-qara Анам Скот 165
  7 Əraf Sədd Араф Ограды 206
  8 Ənfal Qənimətlər Анфаль Трофеи 75
  9 Tovbə Tövbə Тауба Покаяние 129
  10 Yunus Yunus Йунус Иона 109
  11 Hud Hud Худ Худ 123
  12 Yusuf Yusuf Йусуф Иосиф 111
  13 Rad Göy gurultusu Раад Гром 43
  14 İbrahim İbrahim Ибрахим Авраам 52
  15 Hicr Hicr Хиджр Хиджр 99
  16 Nəhl Bal arısı Нахль Пчелы 128
  17 İsra Gecə səyahəti Исра Ночной Перенос 111
  18 Kəhf Mağara Кахф Пещера 110
  19 Məryəm Məryəm Марьям Мария 98
  20 Ta ha Ta ha Та Ха Та Ха 135
  21 Ənbiya Peyğəmbərlər Анбийа Пророки 112
  22 Həcc Həcc Хаджж Паломничество 78
  23 Muminun Möminlər Муминун Верующие 118
  24 Nur Nur Нур Свет 64
  25 Furqan Haqqı batildən ayıra Фуркан Различение 77
  26 Şuəra Şairlər Шуара Поэты 227
  27 Nəml Qarışqalar Намль Муравьи 93
  28 Qasas Əhvalat Касас Рассказ 88
  29 Ənkəbut Hörümçək Анкабут Паук 69
  30 Rum Rumlular Рум Римляне 60
  31 Loğman Loğman Лукман Лукман 34
  32 Səcdə Səcdə Саджда Земной Поклон 30
  33 Əhzab Müttəfiqlər Ахзаб Союзники 73
  34 Səba Səba Саба Сава 54
  35 Fatir Yaradan Фатир Творец 45
  36 Ya sin Ya sin Йа Син Йа Син 83
  37 Saffat Səf-səf duranlar Саффат Выстроившиеся В Ряды 182
  38 Sad Sad Сад Сад 88
  39 Zumər Zümrələr Зумар Толпы 75
  40 Ğafir Bağışlayan Гафир Прощающий 85
  41 Fussilət Müfəssəl izah edilmi Фуссилат Разъяснены 54
  42 Şura Şura Шура Совет 53
  43 Zuxruf Zinət Зухруф Украшения 89
  44 Duxan Tüstü Духан Дым 59
  45 Casiyə Diz çökənlər Джасийа Коленопреклоненные 37
  46 Əhqaf Qumsal təpələr Ахкаф Барханы 35
  47 Muhəmməd Muhəmməd Мухаммад Мухаммад 38
  48 Fəth Zəfər Фатх Победа 29
  49 Hucurat Otaqlar Худжурат Комнаты 18
  50 Qaf Qaf Каф Каф 45
  51 Zəriyət Toz-torpağı səpələyə Зарийат Рассеивающие Прах 60
  52 Tur Dağ Тур Гора 49
  53 Nəcm Ulduz Наджм Звезда 62
  54 Qamər Ay Камар Месяц 55
  55 Rahmən Mərhəmətli Рахман Милостивый 78
  56 Vaqiə Vaqiə Вакиа Событие 96
  57 Hədid Dəmir Хадид Железо 29
  58 Mucadilə Mübahisə edən qadın Муджадала Препирательство 22
  59 Həşr Toplanma Хашр Сбор 24
  60 Mumtəhənə İmtahana çəkilən qad Мумтахана Испытуемая 13
  61 Saff Səf Сафф Ряды 14
  62 Cumuə Cümə Джумуа Собрание 11
  63 Munafiqun Münafiqlər Мунафикун Лицемеры 11
  64 Təğabun Qarşılıqlı aldanma Тагабун Взаимное Обделение 18
  65 Talaq Boşanma Талак Развод 12
  66 Təhrim Qadağan Тахрим Запрещение 12
  67 Mulk Mülk Мульк Власть 30
  68 Qaləm Qələm Калам Письменная Трость 52
  69 Haqqə Haqq olan Хакка Неминуемое 52
  70 Məaric Dərəcələr Мааридж Ступени 44
  71 Nuh Nuh Нух Ной 28
  72 Cinn Cinlər Джинн Джинны 28
  73 Muzzəmmil Bürünmüş Муззаммил Закутавшийся 20
  74 Muddəssir Örtünmüş Муддассир Завернувшийся 56
  75 Qiyamə Qiyamət Кийама Воскресение 40
  76 İnsan İnsan Инсан Человек 31
  77 Mursəlat Göndərilənlər Мурсалат Посылаемые 50
  78 Nəbə Xəbər Наба Весть 40
  79 Naziat Can alanlar Назиат Исторгающие 46
  80 Əbəsə Qaşqabağını tökdü Абаса Нахмурился 42
  81 Təkvir Sarınma Таквир Скручивание 29
  82 İnfitar Parçalanma Инфитар Раскалывание 19
  83 Mutaffifin Çəkidə və ölçüdə ald Мутаффифин Обвешивающие 36
  84 İnşiqaq Yarılma Иншикак Разверзнется 25
  85 Buruc Bürclər Бурудж Созвездия Зодиака 22
  86 Tariq Gecə yolçusu Тарик Ночной Путник 17
  87 Əla Ən Uca Ала Всевышний 19
  88 Ğaşiyə Bürüyən Гашийа День Покрывающий 26
  89 Fəcr Dan yeri Фаджр Заря 30
  90 Bələd Şəhər Балад Город 20
  91 Şəms Günəş Шамс Солнце 15
  92 Leyl Gecə Лейл Ночь 21
  93 Duha Səhər Духа Утро 11
  94 Şərh Açma Инширах Раскрытие 8
  95 Tin Əncir Тин Смоковница 8
  96 Ələq Laxtalanmış qan Алак Сгусток Крови 19
  97 Qədr Qədr gecəsi Кадр Предопределение 5
  98 Beyyinə Açıq-aydın dəlil Беййина Ясное Знамение 8
  99 Zəlzələ Zəlzələ Залзала Сотрясение 8
  100 Adiyat Çapanlar Адийат Скачущие 11
  101 Qariə Qorxuya salan Кариа День Оглушающий 11
  102 Təkasur Çoxluğa hərislik Такасур Страсть К Приумножению 8
  103 Əsr Axşam çağı Аср Предвечернее Время 3
  104 Huməzə Tənə edən Хумаза Хулитель 9
  105 Fil Fil Филь Слон 5
  106 Qureyş Qureyş Курейш Курейшиты 4
  107 Maun Xırda-xuruş Маун Мелочь 7
  108 Kovsər Bolluq Каусар Изобилие 3
  109 Kafirun Kafirlər Кафирун Неверующие 6
  110 Nəsr Kömək Наср Помощь 3
  111 Məsəd Xurma lifi Масад Пальмовые Волокна 5
  112 İxlas Səmimi etiqad Ихлас Очищение Веры 4
  113 Fələq Sübh Фалак Рассвет 5
  114 Nas İnsanlar Нас Люди 6
  Rubrikalar
   
  Jurnalın qurucusu
   

   
  Alim öldü - aləm öldü
   
   
  Yubiley
   
   
  Nəşrlərimiz
   
   
  Torpaqlarımızı qaytaraq..
   
   
  Axtarış
   

   
  Jurnalın arxivi
   
  « 2017»
  Yanvar(0)
  Fevral(0)
  Mart(0)
  Aprel(0)
  May(0)
  İyun(0)
  İyul(0)
  Avqust(0)
  Sentyabr(0)
  Oktyabr(0)
  Noyabr(0)
  Dekabr(0)
  Arxiv
   
  « Dek.2017»
  Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031